خنده تنها دارویی است که نیاز به نسخه ندارد
 یکم مهرماه / باز گشایی مدارس/روز تولدم
یکم مهرماه بی شک برای همتون پرخاطره هست.

بازگشایی مدارس /دوستان غریب وآشنا /کیف و کتاب وحیاط مدرسه و هزاران خاطره.

خوشحالم که تولدم یک مهرماه است ولی یادم نمیاد گاهی اول مهرماه تو مدرسه باشم.

شعر زیبایی از آقای اسکندر احمدنیاکه مرا شرمنده نمود.

===================================

برای حسن غلامی که اینروزها بدنیا آمده است.

*نازکتر از گل نی*

    دل نازکتر از گل نی

           شبی که آمده بودی

                           تمام سیل بندها

                                       یک ریز میباریدند

          چشم به چشم

                 ودستهایم عصایی

   از چوب سبز خرزهره

    تا سنگ تی پاخورده ی روزگار بمانم

سیل بندها رفته اند

       سبزینه ی خرزهره شکسته است

                                   ای سخت جان، همدم

                                              بود ونبودمان، مبارک!

 

 

 

|+| نوشته شده توسط حسن غلامی در پنجشنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۸۷  |
 
 
بالا